Sponzori

Kynologický klub Skalica z organizoval  dňa 13.11.2021 za podpory Mesta Skalica a ďalších partnerov Prvý pretek obranársky zo XXIV. ročníka ZZLK. Pretek sa konal na futbalovom  štadióne v Trnovci.  Druhý pretek  stopársky by sa mal konať 11.12.2021 v Senici-Čáčov. Tretí pretek stopársky by sa mal konať 22.1.2022 v Gbeloch. Štvrtý obranársky by malo organizovať Smolinské  dňa 26.2.2022. Súťažilo sa o hodnotné ceny v troch kategóriach :

  1. Podľa skúšobného poriadku IGP 1 /poslušnosť a obrana/súťažilo najviac 8 pretekárov. Z víťazila s pekným bodovým výkonom 185 bodov z 200 možných  Micheala  Palcová so  NO menom Bathory.  Túto kategóriu  korektne posudzoval pán Anton Strasse
  2. Podľa skúšobného poriadku SVV1 /poslušnosť a obrana/súťažili 3 pretekári a víťazom sa stal p. Peter Tomašovič s NO menom Ero, vybojovali 167 bodov z 200 možných.
  3. Podľa skúšobného poriadku BH/VT súťažilo  6 pretekárov. Víťazom bola p. Barbora Kapusňáková s NO menom Nathan, výkonom 58,5 bodu z 60 možných Tieto kategórie korektne posudzoval  pán Viliam Ružička. Obrany s prehľadom figuroval pán Peter Marčišoský.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým,  ktorý nám pomáhali a pomáhajú . Mestu Skalica, obci Trnovec za azyl,  ekonomicky silným subjektom, jednotlivcom, pretekárom, rozhodcom, figurantovi  a v neposednom rade našim  členom, ktorým nám pomohli túto peknú športovú akciu z organizovať Mgr. Ján Vašečka predseda KK Skalica.

 

Copyright © 2023 KK Skalica. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect