Sponzori

Od 1.mája 2021 organizuje KK Skalica podpory Mesta Skalica a ďalších partnerov, každú nedeľu od 8,00 hod výchovu a výcvik psov + agility.  Tréningy sa vykonávajú pod vedením našich erudovaných výcvikárov - trenérov. Náš nový areál sa nachádza nad Krivými Kútami sa solárnymi panelmi.

Tešíme sa na Vašu účasť a radi privítame nových členov, ktorý nám pomôžu budovať náš nový areál  členovia  KK Skalica:

 

- predseda: Mgr. Ján Vašečka

- podpredseda: p.Vladimír Praskač

- pokladník: p.Peter Balogh

- hospodár: p. Marek Nemčovský, p. Michal Gajar

- výcvikári: p. Lukáš Ovečka, p.František Posztoš, p. Michal Gajar

- výcvikárka pre agility: Mgr.Andrea Ivičičová

- členovia kontrolnej a revíznej komisie: p. Ján Bezúch, p. Boris Roštár

Copyright © 2023 KK Skalica. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect