Sponzori

 

Funkcia Meno a Priezvisko Telefónne číslo
Predseda: Ján Vašečka  
Podpredseda: Vlado Praskač  
Hospodár: Marek Nemčovský 0905 234 062
Pokladník: Peter Balogh  
Výcvikár: Lukáš Ovečka  
Výcvikár: Michal Gajar  
Výcvikár: František Pastzoš  
     
Ostatní členovia: Ján Bezúch  
  Anton Hujsa  
  Milan Hujsa  
  Dušan Kolárik  
  Lukáš Ovečka  
  Lenka Pappová  
  Dušan Kolarik  
  Mirka Michalkova  
  Peter Hránek  
  Peter Mužlai  
  Branislav Bednárik  
  Milan Tomšej  
  Andrea Ivičičová  
  Miloš Romančík  

 

Copyright © 2024 KK Skalica. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect