Sponzori

Za podpory Mesta Skalice a ďalších sponzorov, Kynologický klub Skalica Vám zasiela termíny najbližších športových aktivít, ktoré bude poriadať:

KK Skalica bude organizovať 1. pretek jubilejného XXV. ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológie/ZZLK/ dňa 26. 11. 2022. Bude to stopársky pretek, ktorý sa skladá z dvoch disciplín poslušnosti, ďalej stopa u kategórie SVV1 a IGP1, u kategórie BH/VT sa bude posudzovať len poslušnosť.  Začiatok je o 8,00 hodine. Pretekať sa bude v novom areály KK Skalica, ktorý sa nachádza nad Krivými Kútami za solárnymi panelmi. Posudzovať ho budú medzinárodne uznávaní rozhodcovia p. Anton Strasser a p. Viliam Ružička. Očakávame účasť pretekárov z celého Slovenska. XXV. ročník ZZLK bude pokračovať 11.12. 2022 stopárskym pretekom v Smolinskom. Druhá časť bude v roku 2023. Prvý obranársky pretek bude 14. 1. 2023 KK Senica-Čáčov a záverečný obranársky pretek  bude 25. 2. 2023 KK Gbely.

Ďalej KK Skalica pozýva všetkých majiteľov psov do svojho nového areálu - za solárnymi panelmi nad Krivými Kútami. Každú nedeľu poriada od 8,00 hodiny výcvik psov a agility.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Členovia  KK Skalica.
S pozdravom Mgr. Ján Vašečka, predseda KK Skalica  

Copyright © 2024 KK Skalica. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect