Funkcia Meno a Priezvisko Telefónne číslo
Hospodár: Marek Nemčovský 0905 234 062
Pokladník: Lenka Pappová  
Výcvikár: František Posztoš 0907 738 951
  Michal Gajar  
     
Ostatní členovia: Peter Balogh  
  Anton Hujsa  
  Anton Hujsa ml.  
  Dušan Kolárik  
  Matej Liska  
  Dávid Lucký  
  Marek Matúš  
  Monika Musilová  
  Lukáš Ovečka  
  Vladimír Práskač  

 

Copyright © 2018 KK Skalica. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect